வெள்ளி, 21 அக்டோபர், 2016

விசிஷ்டாத்துவைதம்- எளிய அறிமுகம்.

-ஜி.ஆளவந்தார் 


ஹிந்து தத்துவத்தில் மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன. அவையாவன: துவைதம், அத்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம். 

வேதங்களின் மணிமுடி என்று கருதப்படும் உபநிடதங்களில் “உண்மைப் பொருள் ஒன்றே; இரண்டு அல்ல” என்று வற்புறுத்தும் வாக்கியங்கள் உள்ளன. 

இதை அடிப்படையாகக் கொண்டு “ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இரண்டல்ல ஒன்றே” என்கிறார்கள் அத்வைதிகள்.

 “ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றல்ல இரண்டே” என்பர் துவைதிகள். 

இந்தக் கொள்கைக்கும் உபநிடத அடிப்படை உண்டு. முரண்படுவது போலத் தோன்றும் இவ்விரண்டையும் சமரசப்படுத்திப் பொருள் காண்பதுதான் விசிஷ்டாத்துவைதம்.

குறிப்பு:
.ஜி.ஆளவந்தார் எழுதிய  ‘புரட்சித் துறவி இராமானுஜர்’  புத்தகத்திலிருந்து.


.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக