வியாழன், 11 ஆகஸ்ட், 2016

வைஷ்ணவன் என்போன் யார்?

-நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம் பிள்ளை  “வைஷ்ணவ ஜனதோ
தேணே கஹியே 
ஜே பீர பாராயீ ஜாணேரே” 
 -என்ற நர்ஸீ மேத்தா பாடல், மகாத்மா காந்தியின் மனம் கவர்ந்த பாடல். அந்தப் பாடலைக்  நாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள் தமிழில் அளித்துள்ளார். அந்தப் பாடல்….


வைஷ்ணவன் என்போன் யார்?

பல்லவி

வைஷ்ணவன் என்போன் யாரெனக் கேட்பின் 
வகுப்பேன் அதனைக் கேட்பீரே! 

(வைஷ்ணவன்)

சரணங்கள்

பிறருடைத் துன்பம் தனதென எண்ணும்
பெருங்குணத் தவனே வைஷ்ணவனாம்;
உறுதுயர் தீர்த்ததில் கர்வங் கொள்ளான்
உண்மை வைஷ்ணவன் அவனாகும் ;
உறவென மனிதர்கள் உலகுள யாரையும்
வணங்குவன் உடல் மனம் சொல் இவற்றால்
அறமெனத் தூய்மை காப்பவன் வைஷ்ணவன்;
அவனைப் பெற்றவள் அருந்தவத்தாள். 


(வைஷ்ணவன்)

விருப்பும் வெறுப்பும் விலக்கிய நடுநிலை
விளங்கிட ஆசைகள் விட்டவனாய்,
ஒருப்புடன் அன்னிய மாதரைத் தாயென
உணர்வோன் வைஷ்ணவன்; தன்நாவால்
உரைப்பதிற் பொய்யிலன்; ஒருபோதும் அவன்
ஊரார் உடைமையைத் தொட மாட்டான்.
வரைப்புள குணமிவை வகிப்பவன் எவனோ
அவனே உண்மை வைஷ்ணவனாம். (வைஷ்ணவன்)

மாயையும் மோகமும் அணுகா தவனாய்
மனத்தினில் திடமுள வைராக்யன்;
நாயக னாகிய சிறீரா மன்திரு
நாமம் கேட்டதும் மெய்ம்மறந்து
போயதில் பரவசம் அடைகிற அவனுடைப்
பொன்னுடல் புண்ணிய தீர்த்தங்கள்
ஆயன யாவையும் அடங்கிய சேத்திரம்
ஆகும்அவனே வைஷ்ணவனாம்.


(வைஷ்ணவன்)


கபடமும் லோபமும் இல்லாதவனாய்க்
காம க்ரோதம் களைந்தவனாய்த்
தபசுடை அவனே வைஷ்ணவன்; அவனைத்
தரிசிப் பவரின் சந்ததிகள்
சுபமடை வார்கள் எழுபத் தோராம்
தலைமுறை வரையில் சுகமுறுவர்
அபமறப் புனிதம் அடைகுவர் பிறப்பெனும்
அலைகடல் நீந்திக் கரை சேர்வார். 


(வைஷ்ணவன்)

தகவல் உதவி: என்.டி.என்.பிரபு
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக