வியாழன், 28 ஜூலை, 2016

ஆச்சார்ய மேரு

-திருநின்றவூர் ரவிக்குமார்‘ஆச்சார்யன்’ என்பதை ஆழ்ந்த புலமையுள்ள, மனிதநேயம் மிகக் கொண்ட மனிதர் என்று கொள்ள வேண்டும்.இவர்களிடம் உட்கார்ந்து பாடம் கேட்டால் அவர்கள் நடத்தையின் மூலமும், அவர்கள் அன்பின் மூலமாகவும், அவர்கள் கற்ற கல்வியின் மூலமாகவும் பாசுரங்களின் உட் பொருள் தெரிய வைப்பர். வைணவப் பரம்பரையில் இராமானுச முனி என்பவர் ஆச்சார்யர்களில் மேரு மலையாக நிற்கிறார்.


இன்று நாமெல்லோரும் இனிய திவ்யப் பிரபந்தப் பாசுரங்களை வாசித்து அனுபவிப்பதற்கு இரண்டு பேர் முக்கிய காரணம்.

முதலாமவர், காலத்தால் அழிந்து போன பாசுர நூல்களை நமக்கு கிடைக்கச் செய்த நாத முனி.  அடுத்தவர், தமிழ் வேதமென்ற பெரும் பொருளை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து வைணவ சம்பிரதாயத்தை நிறுவி பாசுரங்களை திருமால் கோயில்களிலெல்லாம் முழங்க வைத்தவர் இராமானுசமுனி.


இதை -
செய்யும் பசுந்துள பத்தொழில் மாலையும் செந்தமிழில் 
பெய்யும் மறைத்தமிழ் மாலையும் பேராத சீரரங்கத் 
தையன் கழற்கணியும் பரன் தாள் அன்றி எதாரியா 
மெய்யன் இராமானுசன் சரணேகதி வேறெனக்கே 
(இராமானுச நூற்றந்தாதி-13)

-என்ற பாடல் மூலம் அறியலாம்.

இவரது அன்புள்ளம் சரித்திரம் அறிந்தது. அரிய சில இரகசிய கிரந்தங்களை கற்கிறார் இராமானுசர். இவரது ஆச்சார்யன் சொல்லுகிறார், இதை யாருக்கும் பறை சாற்றக் கூடாது. தனக்குள்ளே வைத்து அனுபவிக்க வேண்டுமென்று.

அடுத்த நாளே, நம்ம இராமானுசர் கோயில் கோபுரத்தில் ஏறி எல்லோருக்கும் சொல்லி விடுகிறார். ஆச்சார்யனுக்கு கோபம். குரு வார்த்தையை மீறினால் நரகம் என்கிறார். அதற்கு நம் இராமானுசர் - வரும் நரகம் எனக்கு இருக்கட்டும். கேட்ட எல்லோருக்கும் சொர்க்கம்தானே என்கிறார். இந்த இரகசிய மந்திரம் என்ன?
குலந்தரும்; செல்வந் தந்திடும் அடியார் 
    படுதுயராவின வெல்லாம் 
நிலந்தரஞ் செய்யும்; நீள்விசும் பருளும் 
   அருளொடு பெருநில மளிக்கும் 
வலந்தரும்; மற்றுந் தந்திடும்; பெற்ற 
   தாயினுமாயின செய்யும் 
நலந்தருஞ் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் 
    நாராயணாவென்னும் நாமம்!
(பெரிய திருமொழி 9 - திருமங்கை ஆழ்வார்)

-இப்பாட்டை வரிக்கு, வரி உண்மையென ஆக்கிய பெருமான் இராமானுச முனி .

இம்மாமனிதனிடம் மயங்காத ஆட்களே இல்லை.

முத்தியோ சிலரின் சொத்தென இருக்கையில்
இத்தமிழ் நாடுதன் இருந்தவப் பயனாய்
இராமானுசனை ஈன்றதன்றோ?


.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக